Jump to content
The library informs: För både e-böcker och e-ljudböcker gäller att lånetiden är 28 dagar. När lånetiden är till ända går boken inte längre att läsa/lyssna på. Du kan låna max 6 titlar inom en 28 dagars period.

Biblio – The digital library on your mobile phone.

You can now download your new book app, Biblio! Here you can search, explore, borrow, read and listen to digital books – both streamed and downloaded. Simply log in using your normal library login and see what titles the library has to offer. The Biblio app has been developed by Axiell Media and is included in the basic digital book service to Swedish libraries.